Ի՞նչ է քթի ծայրի պլաստիկան

Քթի ծայրի պլաստիկան կամ մասնակի ռինոպլաստիկան վերաբերում է միայն քթի աճառային հատվածի արտաքին տեսքի շտկմանը (նեղացմանը), քիթ-բերանային անկյան բարձրացմանը և առկա դեֆորմացիաների շտկմանը՝ հատելով և հեռացնելով ավելցուկային աճառային հատվածները, տեղային կամ ընդհանուր անզգայացման պայմաններում:

Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում քթի ծայրի պլաստիկան

1) Քթի ծայրի տարբեր ծագման և տարրաբնույթ դեֆորմացիաների շտկում

2) Ցանկալի արդյունք՝ առանց կապտուկների և շատ այտուցների

3) Քիթ-բերանային անկյունի բարձրացում՝ վերացնելով կախվածությունը

4) Քթի ծայրի ուրվագծի նեղացում  

5) Լայն քթանցքները շտկում և փոքրացում

6) Միջին գծից շեղված քթի ծայրը բերել ճիշտ դիրքի

7) Որոշ կերպ նպաստում է քթային շնչառության բարելավմանը

8) Պահպանում է դիմագծերի անհատականությունն ու բնական տեսքը

 Քթի ծայրի պլաստիկան չի պահանջում հոսպիտալիզացիա

Ինչպե՞ս է կատարվում քթի ծայրի պլաստիկան:

Մասնակի ռինոպլաստիկային ժամանակ վիրաբույժը կատարում է կտրվածքներ քթի ծայրին, որն անցնում է դեպի քթանցքեր: Այդ կտրվածքները ժամանակի ընթացքում դառնում են անտեսանելի դրանց ապաքինման ժամանակ։

Ո՞վ է համապատասխան բժիշկը ով կարող է կատարել քթի ծայրի պլաստիկա։

Պլաստիկ վիրաբույժը, դիմածնոտային վիրաբույժը և քիթ-կոկորդ-ականջաբան վիրաբույժը: Հենց այս մասնագետները կարող են կատարել խորհրդատվություն և իրականացնել վիրահատություն:

Քթի ծայրի պլաստիկայից/ շտկման միջամտությունից հետո խորհուրդ է տրվում

  1. Գլուխը չկախել
  2. Վիրահատությունից հետո սահմանել տնային ռեժիմ՝ 1 շաբաթ ժամկետով
  3. Ֆիզիկական ակտիվություն չցուցաբերել
  4. Վերքը և վիրակապերը չթրջել
  5. Գլուխը չլվանալ տաք ջրով
  6. Քնել մեջքի վրա
  7. Դրսում գտնվելիս խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից
  8. Ինքնուրույն չպոկել վիրակապերը
  9. Խուսափել հարվածներից և ծանրություն բարձրացնելուց

Ո՞րն է այս վիրահատության հաջողության գրավականը:

Քթի ծայրի պլաստիկայի հաջողության գրավականը կախված է մաշկի որակից և հետագա հետվիրահատական խնամքից և իհարկե բժշկի կատարած աշխատանքից: Քթի ծայրի պլաստիկայից հետո նախնական վերականգնողական շրջանը մոտ երկու շաբաթ է: