Պոդոլոգիա

Բժշկական ծառայություններ
Մաշկաբանի խորհրդ․ բուժում
10.000 - 50.000 դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն (1 ամսվա ընթացքում)
5.000դրամ
Գորտնուկների բուժման փաթեթ մինչև 10 հատ (4 ամիս)
45.000դրամ
Գորտնուկների բուժման փաթեթ 11-ից ավելի (5 ամիս)
65.000դրամ
Գորտնուկի կրիոդեստրուկցիա (ազոտ) (1 հ․)
սկսած 4.000դրամ
Եղունգի լազերային մշակում (1 եղ․)
3.000 - 5.000դրամ
Եղունգի լազերային մշակում (4 և ավելի եղ․)
15.000դրամ
Եղնգային թմբիկի կոագուլյացիա (1 թմբիկ)
10.000դրամ
Վերքային մակերեսի մշակում
5.000 - 10.000դրամ
Պլազմոթերապիա
20.000դրամ
Կարբօքսիթերապիա (1 եղ․)
3.000դրամ
Կարբօքսիթերապիա (4 և ավելի եղ․)
10.000դրամ
Ցավազրկում
2.000դրամ
Պոդոլոգիական ծառայություններ
Պոդոլոգի խորհրդատվություն
անվճար
Ոտնաթաթի պոդոլոգիական մշակում
14.000դրամ
Ոտնաթաթի մասնակի մշակում
8.000դրամ
Խնդրային ոտնաթաթի մշակում (կոշտուկ, տամպոնում)
16.000 - 25.000դրամ
Դիաբետիկ ոտնաթաթի մշակում
16.000 - 25.000դրամ
Սնկային ոտնաթաթի մշակում
17.000 - 25.000դրամ
Ոտնաթաթի մասնակի մշակում (խնդրային, սնկային, դիաբետիկ)
10.000 - 15.000դրամ
Ձեռքերի սնկային եղունգների մշակում (1 եղ.)
3.000դրամ
Ձեռքերի սնկային եղունգների մշակում (4 և ավելի եղ․)
10.000դրամ
Լիգազան վիրակապում
5.000դրամ
Ճաքերի վիրակապում (1 կրունկ)
5.000դրամ
Ներաճած եղունգի մշակում (1 եղ․)
4.000 - 8.000դրամ
Եղունգի մշակում (1 եղ․)
5.000 - 7.000դրամ
Կոշտուկի հեռացում (1 հ․)
3.000 - 5.000դրամ
Եղունգի պրոթեզավորում (1 եղ․)
6.000դրամ
Պրոթեզի դուրս բերում (1 եղ․)
2.000 դրամ
Եղունգի կտրում (1 եղ․)
2.000 դրամ
Եղունգի կտրում (3 և ավելի եղ․)
5.000դրամ
Եղունգի տամպոնում (1 եղ․)
3.000 - 4.000 դրամ
Օրթոզի պատրաստում (1 հ․)
7.000 - 15.000 դրամ
Ֆրեյզեր թիթեղի տեղադրում (փոքր մատ)
20.000 դրամ
Ֆրեյզեր թիթեղի տեղադրում (մեծ մատ)
35.000 դրամ
Տիտանային թելի տեղադրում (փոքր մատ)
12.000 դրամ
Տիտանային թելի տեղադրում (մեծ մատ)
20.000 դրամ
Թիթեղի տեղադրում (փոքր մատ)
15.000 դրամ
Թիթեղի տեղադրում (մեծ մատ)
20.000 դրամ
Թիթեղի շտկում (1 հ․)
4.500 դրամ
Տեյպավորում
սկսած 2000 դրամ
Ոտնաթաթի կինետիկ մերսում (1 այց)
12.000դրամ
Ոտնաթաթի կինետիկ մերսում (10 այց)
100.000դրամ
Կրկնակի այց, զննում
անվճար
Պոդոսկոպիկ / պլանտոգրաֆիկ հետազոտություն
10.000 դրամ
Հարվածալիքային թերապիա
2.500 - 10.000դրամ
Ներդիրի պատրաստում մանկական
25000 դրամ
Ներդիրի պատրաստում մեծի
35000 դրամ
Ներդիրի շտկում
5.000 - 10.000 դրամ
Հետազոտություն սնկերի վերաբերյալ
5.000 դրամ
Play Video