Պոդոլոգիա

Բժշկական ծառայություններ
Մաշկաբանի խորհրդ․ բուժում10000-50000
Կրկնակի խորհրդատվություն   ( 1 ամսվա ընթացքում )5000
Գորտնուկների բուժման փաթեթ              մինչև 10 հատ ( 4 ամիս )45000
                                                                           11-ից ավելի ( 5 ամիս )65000
Գորտնուկի կրիոդեստրուկցիա   ( ազոտ )  ( 1 հ․ )սկսած 3000
Գորտնուկի լազերային մշակում  ( 1 հ․ )սկսած 4000
Եղունգի լազերային մշակում  ( 1 եղ․ )3000-5000
                                                       ( 4 և ավելի եղ․ )15000
Եղնգային թմբիկի կոագուլյացիա  ( 1 թմբիկ )10000
Վերքային մակերեսի մշակում5000-10000
Պլազմոթերապիա20000
Կարբօքսիթերապիա ( 1 եղ․ )3000
                                       ( 4 և ավելի եղ․ )10000
Ցավազրկում2000
Պոդոլոգիական ծառայություններ
Պոդոլոգի խորհրդատվությունանվճար
Ոտնաթաթի պոդոլոգիական մշակում14000
Ոտնաթաթի մասնակի մշակում8000
Խնդրային ոտնաթաթի մշակում ( կոշտուկ, տամպոնում )16000-25000
Դիաբետիկ ոտնաթաթի մշակում16000-25000
Սնկային ոտնաթաթի մշակում17000-25000
Ոտնաթաթի մասնակի մշակում  ( խնդրային, սնկային, դիաբետիկ )10000-15000
Ձեռքերի սնկային եղունգների մշակում  ( 1 եղ. )3000
                                                                            ( 4 և ավելի եղ․ )10000
Լիգազան վիրակապում5000
Ճաքերի վիրակապում                   ( 1 կրունկ )5000
Ներաճած եղունգի մշակում         ( 1 եղ․ )4000-8000
Եղունգի մշակում                           ( 1 եղ․ )5000-7000
Կոշտուկի հեռացում                     ( 1 հ․ )3000-5000
Եղունգի պրոթեզավորում         (եղ․)6000
Պրոթեզի դուրս բերում                 ( 1 եղ․ )2000
Եղունգի կտրում                             ( 1 եղ․ )2000
                                                            ( 3 և ավելի եղ․ )5000
Եղունգի տամպոնում                   ( 1 եղ․ )3000-4000
Օրթոզի պատրաստում                 ( 1 հ․ )7000-15000
Ֆրեյզեր թիթեղի տեղադրում      ( մեծ / փոքր մատ )35000 / 20000
Տիտանային թելի տեղադրում    ( մեծ / փոքր մատ ) 20000 / 12000
Թիթեղի տեղադրում                     ( մեծ / փոքր մատ )20000 / 15000
Թիթեղի շտկում                             ( 1 հ․ )4500
Տեյպավորում( սկսած ) 2000
Ոտնաթաթի կինետիկ մերսում  ( 1 այց )12000
                                                          (10 այց)100000
Կրկնակի այց, զննումանվճար
Պոդոսկոպիկ / պլանտոգրաֆիկ հետազոտություն10000
Հարվածալիքային թերապիա2500-10000
Ներդիրի պատրաստում մանկական  / մեծի25000 / 35000
Ներդիրի շտկում5000 – 10000
Հետազոտություն սնկերի վերաբերյալ5000
Untitled design (32)
ART_2811

գնացուցակ