Մատնահարդարում ոտնահարդարում գնացուցակ

Ձեռքերի և ոտքերի էսթետիկ խնամք 
Լաքապատում
Ձեռքեր 3000
Ոտքեր 4000
Թերմոխնամք
Ձեռքեր 4000
Ոտքեր 5000
Մերսում ( 30ր․ )
Ձեռքեր 4000
Ոտքեր 6000
Մատնահարդարում
Դասական մատնահարդարում 5000
Դասական մատնահարդարում առանց լաքապատման 4000
Ապարատային մատնահարդարում 5000
Ապարատային մատնահարդարում առանց լաքապատման 4000
SPA մատնահարդարում 7000
   
Ոտնահարդարում
Դասական ոտնահարդարում 12000
Դասական ոտնահարդարում առանց լաքապատման 10000
Ապարատային ոտնահարդարում 12000
Ապարատային ոտնահարդարում առանց լաքապատման 10000
SPA  ոտնահարդարում 15000
Ոտնաթաթի մասնակի մշակում առանց լաքապատման 8000
Ոտնաթաթի մասնակի մշակում լաքապատումով 10000
Գելապատում
Ձեռքեր 9000
Ոտքեր 15000
Ոտնաթաթի մասնակի մշակում գելապատումով 12000
Գելի հեռացում 1000

գՆԱՑՈՒՑԱԿ