Կարճ դասընթացներ

  • Մեզոթերապիա, պլազմոթերապիա, բիովերականգնում
  • Օրթոնիքսիայի 3 օրյա դասընթաց (Ներաճած եղունգների բուժում թիթեղների միջոցով)

Մոտկա դասընթացներ

 

դասընթացներ

 
  • Բազային դասընթացներ
  • Ուրվագծային պլաստիկա,
  • Բազային կոսմետոլոգիա,
  • Ապարատային կոսմետոլոգիա
  • Լազերային մազահեռացում
  • Ասեղային մազահեռացում
  • Բազային պոդոլոգիա
  • Էսթետիկ գինեկոլոգիա։

գՆԱՑՈՒՑԱԿ