Որո՞նք են հարթաթաթության ակնառու նշանները.

  • Ոտքերի, ծնկան հոդի, սրունք-թաթային հոդի, ողնաշարի հատվածի ցավ, հոգնածություն, կոշիկների դեֆորմացիա
  • Ոտնաթաթի առաջին մատի դեֆորմացիա, կոճի առաջացում (Hallux Valgus)

Հարթաթաթությունն ախտորոշվում է բժշկական խորհրդատվության, պոդոսկոպիկ և պլանտոգրաֆիկ (համակարգչային) հետազոտություններով։ Հետազոտությունները հնարավորություն են տալիս պարզելու ոտնաթաթի դրվածքի խնդիրները, ծանրաբեռնվածության կետերը։ Հետազոտության արդյունքների հիման վրա պատրաստվում են անհատական ներդիրներ ։
Անհատական ներդիրներ՝ հարթաթաթության կանխարգելում
Բարձրորակ ներդիրները պատրաստվում են յուրաքանչյուր պացիենտի համար անհատական՝ կախված ախտորոշված խնդրից։
Ի՞նչ խնդիրներ են լուծում ներդիրները

  • Կանխարգելում են ոտնաթաթի հետագա դեֆորմացիաները
  • Շտկում են հարթաթությունը
  • Աստիճանաբար վերանում է ողնաշարի հատվածի ցավը, հոգնածությունը

գՆԱՑՈՒՑԱԿ