ԷՍԹԵՏԻԿ ՎԻրաբուժություն

 
Ստորին կոպի բլեֆարոպլաստիկա 250000
Վերին կոպի բլեֆարոպլաստիկա150000
Երկու կոպերի բլեֆարոպլաստիկա350000
Կրկնակզակի լիպոռեդուկցիա200000
Ականջների օտոպլաստիկա (լոշտակության շտկում) 220000
Ականջների բլթակների պլաստիկա100000
Ականջների բլթակների փոքրացում150000
Քթի ծայրի պլաստիկա250000
Դեմքի շրջանի լիպոֆիլինգ/նանոֆիլինգ
Աչքերի տակ150000
Այտեր150000
Շուրթեր150000
Քիթ շրթունքային ծալք150000
Դեմքի ասիմետրիայի և տարիքային պտոզի շտկում300000

գՆԱՑՈՒՑԱԿ