Ի՞նչ է օտոպլաստիկան

Օտոպլաստիկան կամ լոշտակության վիրահատական բուժումը ականջների դիրքի, ձևի, չափի և դեֆորմացիաների շտկումն ու փոփոխությունն է, որի ժամանակ հնարավորինս պահպանվում է սիմետրիան աջ և ձախ կողմում: Երբեմն հատվում և հեռացվում են ավելցուկային աճառային հատվածները՝ տեղային կամ ընդհանուր անզգայացման պայմաններում:

Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում օտոպլաստիկան

1) Ականջների ձևի, չափի, կառուցվածքի, գանգից ունեցածհեռավորության փոփոխում

2) Բլթակների մեծ չափերի փոքրացում

3) Պարույրների և հակապարույրների ձևավորում, երբ դրանք բացակայում են

4) Չափից մեծ աճառային հատվածների ռեզեկցիա և հեռացում

5) Գլխից ականջների հեռավորության շտկում

Ինչպե՞ս է կատարվում օտոպլաստիկան

 Վիրահատության ժամանակ վիրաբույժը կատարում է կտրվածքներ ականջախեցու հետնամասում: Այդ կտրվածքները ժամանակի ընթացքում դառնում են անտեսանելի:

Ո՞վ է համապատասխան բժիշկը ով կարող է կատարել քթի ծայրի պլաստիկա։

Պլաստիկ վիրաբույժը, դիմածնոտային վիրաբույժը և քիթ-կոկորդ-ականջաբան վիրաբույժը: Հենց այս մասնագետները կարող են կատարել խորհրդատվություն և իրականացնել վիրահատություն:

Ականջների լոշտակության շտկման միջամտությունից հետո խորհուրդ է տրվում

  1. Քնել ականջների վրա՝ հավասար ժամային ինտերվալներով
  2. Վիրահատությունից հետո սահմանել տնային ռեժիմ՝ 1 շաբաթ ժամկետով (հետևել վիրահատող բժշկի ցուցումներին)
  3. Չցուցաբերել ֆիզիկական ակտիվություն՝ 30 օրյա ժամկետով
  4. Վերքը և վիրակապերը պահել մաքուր և չոր վիճակում
  5. Վիրահատության հաջորդող օրերին գլուխը չլվանալ 14 օր
  6. Խուսափել տաքությունից և ցանկացած տիպի բարձր ջերմությունից
  7. Ինքնուրույն չարձակել վիրակապերը
  8. Խուսափել հարվածներից և ծանրություն բարձրացնելուց

Ո՞րն է այս վիրահատության հաջողության գրավականը

Օտոպլաստիկայի հաջողության գրավականը կախված է մաշկի որակից և հետագա, հետվիրահատական խնամքից ինչպես նաև՝ վիրահատող բժշկի կատարած աշխատանքից:Օտոպլաստիկայից հետո նախնական վերականգնողական շրջանը մոտ երեք շաբաթ է: