Ի՞նչ է լիպոֆիլինգը

Լիպոֆիլինգը նախապես օրգանիզմից հեռացված և հատուկ մշակում անցած ճարպային հյուսվածքի ներմուծումն է խնդրահարույց և պահանջվող հատվածներում՝ խորը ծալքերի, կնճիռների, կորցված ծավալների հատվածներում կամ մարմնամասերին ավելի մեծ և փարթամ տեսք հաղորդելու համար: Միջամտությունը կարելի է կատարել դեմքի շրջանի տարիքային փոփոխությունների, հետվիրահատական վիճակների, բնածին արատների դեպքում, ձեռքերի երիտասարդացման, սրունքների, նստատեղի, կրծքերի մեծացման և դեֆորմացիաների շտկման նպատակով՝ տեղային կամ ընդհանուր անզգայացման պայմաններում:

Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում լիպոֆիլինգը

1) Դեմքի և մարմնի տարբեր հատվածներում առկա ծավալային կորուստների լրացում, վերականգնում

2) Հարակնային շրջանի երիտասարդեցում

3) Մարմնի և դեմքի ուրվագծերի շտկում և փոփոխում

4) Զանազան սպիների շտկում

5) Շուրթերի ծավալի մեծացում

6) Ինտիմ հատվածների երիտասարդացում, ասիմետրիայի շտկում

7) Դաստակների և պարանոցի երիտասարդացում

 Ինչպե՞ս է կատարվում լիպոֆիլինգը

 Վիրահատության ժամանակ վիրաբույժը կատարում է մուտքի անցքեր այն հատվածներում որտեղից նախատեսվում է հեռացնել ճարպային հյուսվածքը: Հեռացնելուց հետո կատարվում է ճարպի հատուկ մշակում և ներմուծում նախօրոք գծանշված և պահանջված հատվածներում: Այդ անցքերը ժամանակի ընթացքում դառնում են անտեսանելի:

Ո՞վ է համապատասխան բժիշկը ով կարող է կատարել լիպոֆիլինգ

 Պլաստիկ վիրաբույժն է այն մասնագետը ով կարող է կատարել խորհրդատվություն և իրականացնել վիրահատություն:

Ո՞րն է այս վիրահատության հաջողության գրավականը

 Լիպոֆիլինգի հաջողության գրավականը կախված է մաշկի որակից և հետագա, հետվիրահատական խնամքից, առկա խնդրի կամ դեֆորմացիայի տեսակից և արտահայտվածության ուժգնությունից, ինչպես նաև վիրահատող բժշկի կատարած աշխատանքից: Լիպոֆիլինգից հետո նախնական վերականգնողական շրջանը մոտ մեկ ամիս է: