Ի՞նչ է բուլհորն վիրահատությունը

Բուլհորն վիրահատությունը կամ վերին շուրթի վիրահատական մեծացումը վերին շուրթի ձևի, չափի, դեֆորմացիաների շտկման վիրահատություն է, որի ընթացքում կարճանում է քթի ծայրից դեպի վերին շրթունք ընկած տարածությունը։ Վիրահատությունը կատարվում է տեղային կամ ընդհանուր անզգայացման պայմաններում:

Բուլհորն վիրահատությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ վերին շրթունքի ավելի մեծ և թարմ տեսք։ Արդյունքը պահպանվում է ողջ կյանքի ընթացքում։Ավելի նախընտրելի տարբերակ է այն պացիենտների համար ովքեր ունեն քթից դեպի վերին շուրթ ընկած լայն տարածություն։

Ինչպե՞ս է կատարվում բուլհորն վիրահատությունը

Վիրահատության ժամանակ վիրաբույժը կատարում է կտրվածք քթանցքերի անմիջապես ներքևում, որն անտեսանելի է աչքի համար: Այդ կտրվածքը ժամանակի ընթացքում դառնում է անտեսանելի:

Ո՞վ է համապատասխան բժիշկը ով կարող է կատարել բուլհորն վիրահատություն

Պլաստիկ վիրաբույժը, դիմածնոտային վիրաբույժը հենց այն մասնագետներն են, ովքեր կարող են կատարել խորհրդատվություն և իրականացնել այս վիրահատությունը:

Ո՞րն է այս վիրահատության հաջողության գրավականը

Բուլհորն վիրահատության հաջողության գրավականը գերազանցապես կախված է մաշկի որակից և հետագա հետվիրահատական խնամքից, ինչպես նաև վիրահատող բժշկի կատարած աշխատանքից: Բուլհորն վիրահատությունից հետո նախնական վերականգնողական շրջանը մոտ երկու շաբաթ է: