Սպիի հեռացում

Սպիների լինում են

  • Ատրոֆիկ
  • Հիպերտրոֆիկ
  • Նորմոտրոֆիկ
  • Պաթոլոգիկ (կելոիդ)

Սպիների առաջացման պատճառներն են

  • Մաշկի խրոնիկ և սուր բորբոքային հիվանդություններ
  • Վիրահատություններ
  • Մաշկի վնասումներ

Հելիոսում առաջարկվում են սպիների շտկման հետևյալ տարբերակները

  • Մաշկի CO2 լազերային հղկում
  • RF microneedling
  • Մաշկափոխանակում (Փիլինգ)

Ստերոիդների ներարկում