Ինչպե՞ս պատրաստվել սնկային լաբորատոր հետազոտությանը

Երբ փայլում է  քո առողջությունը․․․

  • Հետազոտությունից 10-14 օր առաջ բացառել որևէ հակասնկային և տեղային դեղորայքի օգտագործումը այն հատվածի, որից մասնագետը նմուշառում պետք է իրականացնի, քանի որ դա կարող է ազդել լաբորատոր հետազոտության արդյունքների ճշգրտության վրա:
  • Հետազոտությունից 1 օր առաջ խորհուրդ չի տրվում կատարել հիգիենիկ խնամք, լվացում՝ օճառի կամ ագրեսիվ բաղադրությամբ քսուքների օգտագործմամբ:
  • Հետազոտությունից անմիջապես առաջ բացառել կոսմետիկ միջոցների օգտագործումը:
  • Հետազոտությունից առաջ եղունգները չկտրել տնային պայմաններում, նախապես հեռացնել լաքը եղունգների վրայից:
  • Կրկնակի հետազոտության դեպքում, բժշկի նշած ժամկետից 1 օր առաջ, չլվանալ ախտահարված հատվածը, չօգտագործել հակասնկային դեղամիջոցներ և չմշակել:

Սնկային լաբորատոր հետազոտությունը կատարվում է մանրադիտակային մեթոդով։

(Micros, Austria)

Սնկային ախտահարման  ժամանակ  բուժումը արագացնելու և առավել արդյունավետ դարձնելու համար  շատ կարևորվում են պոդոլոգիական մշակումները։

Հելիոս բժշկական կենտրոնում  պոդոլոգիական մշակումները իրականացվում են բարձորակ, գերմանական,  հակասնկային բաղադրությամն նյութերով։ Մշակումների պարբերականությունը որոշում է մասնագետը՝  կախված ախտահարման խորությունից։ Սովորաբար կատարվում է ամիսը  մեկ անգամ 

սնկային հետազոտության սարք
Սունկ նմուշառում 2