Թափուր աշխատատեղ Գնացուցակ Հատուկ առաջարկ

Վերապատրաստում Մոսկվայում

Մեր հիմնական խնդիրն է բավարարել մասնագետների կարիքները՝ անհրաժեշտ
տեղեկատվության ամբողջական սպեկտր ստանալու և նրանց գործնական և տեսական
գիտելիքները թարմացնելու հարցում։
Հիմա մեր մասնագետ, պոդոլոգ, մաշկաբան-կոսմետոլոգ Լիլիա Սարգսյանը անցնում
է վերապատրաստում Մոսկվայում.
Ստանալով ՝ ուրվագծային պլաստիկայի և բոտուլինոթերապիայի որակավորում: