Հոդվածին ծանոթանալու համար սեղմել `

1. Սուրճի ալկոհոլի և ծխախոտի վնասակար ազդեցությունը սեռական ֆունկցիայի վրա