Հարց բժշկին Թափուր աշխատատեղ Գնացուցակ Հատուկ առաջարկ

Թափուր աշխատատեղ

Փնտրում ենք ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԵՆԵՋԵՐ «Հելիոս Պոդոլոգիա» բժշկական կենտրոնում աշխատելու համար

Կրթություն/Պահանջներ


•    Բարձրագույն  կրթություն
•    Աշխատանքային փորձի առկայություն (ցանկալի է առաղջապահական, հաճախորդների սպասարկման ոլորտում)
•    Բժշկական մենեջմենթի գիտելիքները կդիտարկվեն որպես առավելություն
•    Լեզուների գերազանց իմացություն /հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն/
•    Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն/ MS Office, Social network sites/
•    CRM կառավարման համակարգերի հետ աշխատանքի իմացություն
•    Վաճառքի արդյունավետ կազմակերպման և համակարգման ընդունակություն
•    Կազմակերպչական հմտություններ, մարդկանց հետ հաղորդակցվելու, կոնֆլիկտային իրավիճակների հարթման  կարողություն
•    Նորարարական և ստեղծագործական մտքի առկայություն
•    Թիմային աշխատանքի, աշխատանքային խմբերի ղեկավարման ունակություն
•    Առաջադրանքների, ժամանակի, ռեսուրսների կառավարման հմտություն
•    Հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման տեխնոլոգիաների և գիտելիքների առկայություն:


Պարտականություններ


•    Կենտրոնի աշխատանքային պլանի,հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
•    Հաճախորդների ներգրավվման և պահպանման ռազմավարության մշակում և իրականացում,
•    Ադմինիստրատիվ անձնակազմի գործունեության վերահսկում,
•    Շուկայում նմանատիպ ապրանքների և ծառայությունների մոնիթորիգի իրականացում,
•    CRM համակարգի միջոցով տվյալների վերլուծություն,հաշվետվությունների պատրաստում,
•    HR-ի վարում,
•    Զեղչերի և ակցիաների, SMS-ների մշակման մասնակցություն,
•    Հանդիպումների կազմակերպում,
•    Խնդիրների օպերատիվ լուծում,
•    Պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ: