Ծավալային ուրվագծային պլաստիկա 

Մեթոդն իրենից ներկայացնում է հատուկ միջոցների` ֆիլլերների ներարկում,

որի շնորհիվ  վերականգնվում է  դեմքի տարբեր հատվածների կորցրած ծավալը,

շտկվում են կնճիռները և  անհարթությունները:

Առավել անվտանգ են համարվում այն ֆիլլերները, որոնք պարունակում են

բարձր մաքրության  հիալուրոնաթթու:Հիալուրոնաթթվի հիմքով ֆիլլերների օգտագործումը

հաստատված է FDA-ի կողմից, ունի ստաբիլիզացնող, խոնավացնող հատկություններ,

ինչպես նաև բիոլոգիական բարձ համատեղելիություն: Ինչի շնորհիվ հիալուրոնաթթվի հիմքով

ֆիլլերները համարվում են լավագույն միջոց վերոհիշյալ խնդիրների լուծման համար:

Արդյունքի երկարատևությունը պայմանավորված է կիրառվող ֆիլլերների բաղադրությունից

ու նյութի խտությունից,  նաև օրգանիզմի անհատական առանձնահատկություններից:

Ի շնորհիվ նորագույն տեխնոլոգիաների /ոչ սրածայր ներարկիչներ/, միջամտությունը գրեթե

անցավ է, հեմատոմաների առաջացման վտանգը` նվազագույն: Միջամտությունից անմիջապես հետո

հաճախորդը կարող  է վերադառնալ առօրյա կյանքին:

Երբ է կիրառվում

 • դեմքի ուրվագծի շտկում
 • քիթ-արտասվային ակոս
 • այտոսկրերի շրջանի շտկում
 • քթի ոչ վիրահատական շտկում
 • քիթ-շրթունքային ծալքերի կորեկցիա
 • ֆիլտրումի սյունակների, պերիօրալ կնճիռների կորկցիա
 • շրթունքների ուրվագիծի և ծավալի մեծացում և կորեկցիա
 • մարիոնետի գծի /բերանի անկյունային հատվածի իջեցման կորեկցիա/  
 • ճակատի հորիզոնական կնճիռների կորեկցիա
 • միջհոնքային կնճիռների կորեկցիա
 • ծնոտի շրջանի շտկում
 • պարանոցի հորիզոնական կնճիռների կորեկցիա
 • ականջի բլթակի կորեկցիա

«Հելիոս» բժշկական կենտրոնում միջամտություններից առաջ բժշկի կողմից կատարվում է անվճար պարտադիր խորհրդատվություն,  հաճախորդին առաջարկվում է ծանոթանալ տեղեկացված համաձայնագրին, որտեղ մանրամասն ներկայացված են միջամտության ցուցումները, հակացուցումները, ժամանակավոր կողմնակի երևույթները: