Դասընթացներ

Հելիոս  ուսումնական կենտրոն
Դասընթացներ
Դասընթացի անվանում Անհատական Խմբային
Ուրվագծային պլաստիկա 550․000 դրամ 500․000 դրամ
Բազային կոսմետոլոգիա 420․000 դրամ 360․000 դրամ
Լազերային մազահեռացում 150․000 դրամ
Մեզոթերապիա, պլազմոթերապիա, բիովերականգնում եռօրյա դասընթաց 170․000 դրամ 200․000 դրամ
Կոսմետոլոգիա առանց ներարկումների 280․000 դրամ 240․000 դրամ
Բազային պոդոլոգիա 360․000 դրամ 320․000 դրամ
Օրթոնիքսիա  եռօրյա դասընթաց 140․000 դրամ 120․000 դրամ
Ասեղային մազահեռացում 110․000 դրամ 110․000 դրամ
Ապարատային կոսմետոլոգիա 410․000 դրամ 360․000 դրամ
Էսթետիկ գինեկոլոգիա 250․000 դրամ
Play Video