ԷՍԹԵՏԻԿ ՎԻրաբուժություն

ԷՍԹԵՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ​
Ստորին կոպի բլեֆարոպլաստիկա
250.000 դրամ
Վերին կոպի բլեֆարոպլաստիկա
150.000 դրամ
Երկու կոպերի բլեֆարոպլաստիկա
350.000 դրամ
Կրկնակզակի լիպոռեդուկցիա
200.000 դրամ
Ականջների օտոպլաստիկա (լոշտակության շտկում)
220.000 դրամ
Ականջների բլթակների պլաստիկա
100.000 դրամ
Ականջների բլթակների փոքրացում
150.000 դրամ
Քթի ծայրի պլաստիկա
250.000 դրամ
Դեմքի շրջանի լիպոֆիլինգ, նանոֆիլինգ
Աչքերի տակ
150.000 դրամ
Այտեր
150.000 դրամ
Շուրթեր
150.000 դրամ
Քիթ շրթունքային ծալք
150.000 դրամ
Դեմքի ասիմետրիայի և տարիքային պտոզի շտկում
300.000 դրամ