Մանրէաբանական լաբորատորիա

Ճշգրտությունարագությունհուսալիություն

«Հելիոս» բժշկական կենտրոնի մանրէաբանական լաբորատորիայի առաջնային սկզբունքն է բոլոր  հետազոտություններն իրականացնել որակի միջազգային չափանիշներին համապատասխան: Մենք կիրառում ենք ժամանականից նորարարական տեխնոլոգիաների ձեռքբերումները, հետազոտություններն իրականացնում ու արդյունքները տրամադրում հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ ցուցաբերում անհատական մոտեցում:

Մանրէաբանական լաբորատորիան իրականացնում է դասական և էքսպրես եղանակով մանրէաբանական հետազոտություններ:

Գնացուցակին ծանոթանալու համար սեղմել այստեղ